Kommer NFT:s att hitta den huvudsakliga användningen i samlingspunkten mellan mode och spel?

NFT står för ”Non fungible tokens” och är en juridisk term som syftar till saker som inte är utbytbara mot andra föremål. Man kan påstå att NFT är motsatsen till vanliga pengar, då pengar är utbytbara där en hundrakronorslapp kan bytas mot en annan hundralapp. Detta är inte fallet för NFT:s då varje token har en unik egenskap. I denna artikel tittar vi närmare på NFT och om man hittat den huvudsakliga användningen?

NFT och Internet

NFT är ett resultat av att digitaliseringen och Internet får en alltmer framstående position i samhället. Numera finns det väldigt få företag i näringslivet som inte har etablerat en stark digital närvaro i form av hemsidor eller mobilappar. Internet fick sitt stora genombrott under 1990-talet men blev en självklarhet i början av 00-talet. På 90-talet började eran för den stationära hemdatorn där det krävdes modem för att koppla upp sig till Internet och ofta i bekostnad på telefonlinjen. På 2010-talet lanserades smartphonen och det var få som förstod vilken betydelse denna enhet skulle ha för samhället. Människor använder idag mobiltelefonen till kommunikation, information och underhållning. Många branscher har anpassat sig däribland casinoindustrin som var tidiga med att etablera en digital närvaro som mötte den moderna konsumentens efterfråga. Online casinomarknaden i Sverige omsätter idag runt 26 miljarder svenska kronor och väletablerade casinooperatörer som slots Casumo erbjuder ett stort utbud som kan nås via en lättnavigerad hemsida närsomhelst och varsomhelst.

Utvecklingen på Internet har gått fort och det konstnärliga materialet blir större för varje dag. NFT är en ny möjlighet att köpa och handla med digitala konstverk utan att det påverkan skaparen.

Huvudsakliga användandet av NFT

NFT kan liknas vid ett intyg eller ägarbevis till ett unikt digitalt konstverk. I rena tekniska termer får köparen av NFT-produkten äganderätten till en dataenhet som lagras på blockkedja. För att försäkra sig om att NFT tillhör köparen registreras köpet via en spårbar blockkedja som innehåller information om produkten och vem ägaren är.

NFT har inneburit ett bra sätt för det digitala konstverket att sälja sin produkt på ett tryggt sätt på Internet. Ett köp av en NFT innebär nämligen inte att man får ensamrätt till hela produkten och köpet avser endast personligt bruk. Man kan alltså inte köpa en bit av en låt eller video och sedan distribuera, utan denna produkt tillhör fortfarande skaparen.

Spel och mode är två av Internets mest populära ämnen och det är ingen skillnad när det gäller NFT. Det finns numera spel som har integrerat NFT-teman vilket innebär att människor kan spela sitt favorit spel samtidigt som man är inblandad i en lönsam NFT-marknad.

Sammanfattning

Man kan konstatera att NFT är resultatet av att Internet utvecklas och integreras i våra liv alltmer. NFT betyder non fungible tokens och är ägarbevis till ett digitalt konstverk på Internet. Man köper alltså en spårbar blockkedja som bevisar vem ägaren till verket är. Spel och mode är bra exempel på användningsområden för NFT där människor kan kombinera sitt intresse med att vara involverad i NFT-marknaden.

Lämna en kommentar